vì sao không nên ngủ khi máy bay cất cánh và hạ cánh