Có thể xin visa Đài Loan cho người khuyết tật không?

xin visa dai loan cho nguoi khuyet tat

Đài Loan là nước có chính sách cấp thị thực khá thoáng. Tuy vậy, phía ĐSQ Đài Loan vẫn đặt ra một số điều kiện nhất định. Đương đơn phải thỏa mãn những điều kiện trên thì mới được cấp visa Đài Loan. Vậy có thể xin visa Đài Loan cho người khuyết tật không? …
Đọc tiếp