Đã du lịch Hàn một lần mà visa còn hạn thì có đi tiếp được không?

da du lich han mot lan ma visa con han thi co di tiep duoc khong

Với quyển hộ chiếu phổ thông của Việt Nam thì muốn đến các nước phát triển như Hàn Quốc bạn bắt buộc phải xin visa. Vậy đã du lịch Hàn một lần mà visa còn hạn thì có đi tiếp được không? Câu hỏi: Tôi vừa sang Hàn Quốc chơi theo diện tự túc cùng …
Đọc tiếp