Xin visa Canada mất bao lâu? Làm sao biết kết quả?

Hỏi đáp nhanh về visa Canada: “Xin visa Canada mất bao lâu? Làm sao biết kết quả?”.

Visa Canada có nhiều diện như du lịch, du học, thăm thân, công tác, định cư … Thế nên mỗi diện sẽ có thời gian khác nhau. Chu Du Travel sẽ chỉ đề cập đến thời gian của 3 loại visa đó là du lịch, công tác và thăm thân.

xin visa canada mat bao lau lam sao de biet ket qua

Xin visa Canada mất bao lâu?

Để chính xác các bạn vào trang web này để check thời gian xử lý hồ sơ cho diện của mình bao gồm cả du học, định cư luôn: http://www.cic.gc.ca/english/information/times/index.asp

Còn riêng với 3 diện du lịch, công tác và thăm thân thì thời gian xử lý sẽ khoảng từ 2 – 4 tuần.

Làm sao biết kết quả visa?

Khi các bạn tới nộp hồ sơ phía lãnh sự sẽ đưa cho các bạn một biên nhận. Và họ sẽ trả kết quả về email khi hoàn thành. Tới ngày đó các bạn mang biên nhận này lên và nhận lấy passport. Tất nhiên là bạn sẽ biết kết quả visa đậu hay rớt luôn.

Hoặc bạn có thể theo dõi kết quả tại website này: http://www.vfsglobal.ca/Canada/Vietnam/vietnamese/Track_your_application.html

Rate this post

Bình luận đã đóng.