Nộp lệ phí xin visa Hàn Quốc bằng tiền Đô hay tiền Việt?

nop le phi xin visa han quoc bang tien do hay tien viet

Người Việt Nam muốn đến các nước phát triển đa phần đều phải xin thị thực. Mà mỗi nước lại có quy định về mức phí xin visa khác nhau. Vậy mức giá cụ thể của visa Nhật là bao nhiêu? Nộp lệ phí xin visa Hàn Quốc bằng tiền Đô hay tiền Việt? Câu hỏi: …
Đọc tiếp