Từng đi Úc có được miễn xin visa Hàn Quốc không?

Từng đi Úc có được miễn xin visa Hàn Quốc không?

Gần đây thì Chính phủ Hàn Quốc ban hành nhiều chính sách giản lược thủ tục thị thực cho công dân Việt Nam, hay một số trường hợp đặc biệt còn được miễn visa xứ sở kim chi. Vậy từng đi Úc có được miễn xin visa Hàn Quốc không? Câu hỏi: Tôi nghe nói Đài…