Có thể xin visa Hàn Quốc khi chưa có công việc ổn định không?

xin visa han quoc khi chua co cong viec on dinh

Hàn Quốc là nước có quy trình xét duyệt visa khá gắt gao so với các nước trong khu vực châu Á. Thông thường, đương đơn phải chứng minh tài chính, công việc, ràng buộc khá rắc rối. Vậy có thể xin visa Hàn Quốc khi chưa có công việc ổn định không? Câu hỏi: Tôi …
Đọc tiếp