Có cần phỏng vấn lại khi visa Mỹ xin trước đó đã hết hạn?

xin visa My co phong van khong

Bạn đã có visa Mỹ nhưng vì lí di nào đó visa đó không được sử dụng và sau một thời gian đã quá thời hạn. Bây giờ, bạn muốn xin visa Mỹ lại vậy có cần phỏng vấn lại khi visa Mỹ xin trước đó đã hết hạn? “Tôi đã có visa du lịch …
Đọc tiếp